Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolku

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolku

Kulttuuripolulla kulttuuria kaikille

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolulta löytyy tapahtumia, taidetta, kirjoja, teatteria ja vaikka sirkusta.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana lapsille tarjotaan monipuolisia kokemuksia kulttuurin ja taiteen parissa. Kulttuuripolun sisältöjä toteuttamalla tutustutaan kulttuuriin sekä tarjotaan lapsille mahdollisuuksia luoda sitä myös itse. Kulttuuripolun avulla varmistetaan, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin.

Kulttuuripolun materiaalit varhaiskasvatuksen käyttöön

Kulttuuripolusta on tuotettu materiaaleja, joita varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää. Kulttuuripolusta on olemassa värillinen juliste, väritettävä juliste johon ryhmät voivat täyttää toteutuneet sisällöt, sekä sisältöihin liittyviä värityskuvia.

Kulttuuripolun sisällöt

Kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle ikäluokalle ehdotus kulttuurisisällöstä, joihin tutustutaan yhdessä varhaiskasvatusryhmissä. Sisältöjä voi toteuttaa myös enemmän kuin yhden sisällön/ikäluokka. Kulttuuripolkuun sisällytettävät vierailukäynnit voivat sisältää taiteellista työskentelyä tai ne voivat toimia innoituksena taiteelliselle työskentelylle. Sisältöjä voidaan toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa tai omassa yksikössä tarjolla olevia materiaaleja ja osaamista hyödyntäen.

Kulttuuripolkua rakennetaan yhdessä 

Kulttuuripolun sisällöt rakentuvat yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa.

Sisältöjä ja vierailuja suunniteltaessa kannattaa tutustua esimerkiksi KultuksenHelsinki Design Weekinkonserttikeskuksenmuseoiden ja kulttuurikeskusten tarjontaan.